SMS Jízdenka www.dpmul.cz

REKLAMAČNÍ PROTOKOL - SMS JÍZDENKA

V Ústí nad Labem dne 17.07.2024

Zpoždění doručené jízdenky a její kód:

Náhradu za oprávněnou reklamaci požaduji:

-

Zpracování osobních údajů:

* není-li shodný s telefonem, ze kterého byla jízdenka pořízena

Reklamace vyřizuje společnost GLOBDATA, a.s..
email: reklamace@globdata.cz